آفتابگردان

تهران هم شد شهر؟!

تهران هم شد شهر؟!

آنتی‌تهران | از پرونده چلچراغ ۶۰۹ برای «تهران مخوف» | حالا بدون بودن در تهران می‌شود خودی نشان داد و کاری کرد که حتی صاحب‌نام‌ها به سراغ استعدادهای شهرستانی بروند.

عصر قاطعیت تردید

عصر قاطعیت تردید

سه چیزی که دیگر باور ندارم؛ بازی وبلاگی ویژه‌ی پایان سال ۸۸ به یک بازی وبلاگی دعوت شده‌ام، بلاخیز! باید از سه باوری که ناباور شده‌اند بنویسم. باور کنید هر چه گشتم باور درست...

روزنامه‌ آفتابگردان و حرف‌های تو در تو

روزنامه‌ آفتابگردان و حرف‌های تو در تو

. کم‌کم بچه‌های آفتابگردانی به حرف می‌آیند و با هم گپ می‌زنند و با یکدیگر وارد پرسش و پاسخ می‌شوند. شبیه گپ‌های «اردوی خبرنگاران افتخاری»، یا شبیه جشن سبز.پس امکان پاسخگویی تو در تو...

روزهای آفتابی با روزنامه‌ آفتابگردان

روزهای آفتابی با روزنامه‌ آفتابگردان

روزنامه‌ی آفتابگردان مثل باشگاهی که بازیکن می‌سازد، چنان تاثیری بر نسل آن روزهای جامعه‌ی ایران گذاشت که نتیجه‌اش تا سال‌ها یا دهه‌های آینده باقی خواهد ماند.