آسفالت

راه‌های آسان برای service کردن خانه‌های تاریخی

راه‌های آسان برای service کردن خانه‌های تاریخی

خانه‌های تاریخی باید service شوند! هر خانه‌ای پس از مدتی باید سرویس شود. هر خانه‌ای که قدیمی‌تر باشد باید بیشتر service شود. با استعمال این دستورالعمل چنان خانه‌های تاریخی را service کنید که چنگیز نکرد!

چرا آن مرد کاندید؟!

چرا آن مرد کاندید؟!

– شما که می‌خوای کاندیدا بشی، سواد خواندن و نوشتن داری؟
– اونم حالا یه کاریش می‌کنیم!

تعهد به آسفالت

تعهد به آسفالت

گمان می‌کنم سران کشورهای عضو «جنبش عدم تعهد»، قراره توی کوچه‌ی ما هم بیان! همین دیروز اومدن سریع کوچه رو آسفالت کردن، تابلو کوچه رو هم عوض کردن.