آرزو

آرزوی انتقالی

آرزوی انتقالی

این روزها مثل جوان‌های ۳۰ ساله‌ای شده‌ایم که مدام می‌گویند «از ما که گذشت» و بعد برای «این» و «آن» آستین بالا می‌زنند! پی‌آمد: تیتر این نوشته ابتدا این بود که «نمی‌دانم چه می‌خواهم...

آرزوهای زیرزمینی

آرزوهای زیرزمینی

روزهای کند اتوبوسی، اون بالا، کلی آرزو داشتیم. در روزهای مترو، آرزوهامون زیرزمینی شد. حالا شهرداری اون بالا هی اتوبوس‌های تندرو راه میندازه!

آرزو بر جوانان

آرزو بر جوانان

یه موقع آرزوهایی داشتیم، گنده گنده. حالا اونقدر آب رفتن که فقط آرزو می‌کنیم، بتونیم، توی واگن‌های مترو، چند دقیقه بشینیم روی صندلی!