سال کم تخمی و رو فرمی!

خانم مرغی‌های عزیز
تبریک می‌گم. سال جدید، سال ماست.
اگه هر سال یه رنگ داره، پرنده سال هم ماییم. پس توی این سال جدید، خیلی باید روی فرم باشیم. مخصوصا که بعضی‌ها می‌گن توی تقویم‌های دیگه امسال سال خروسه. مرغو باید بخوریمش.
چه قدقد کردنا! جا نزنین‌ها. واسه ذهنیت خروس‌سالاریه. ما اگه خودمون روی فرم نگه داریم، هیچ کس تخم‌مون رو هم نمی‌تونه بخوره. چه برسه به گوشت‌مون!
شما این کارا رو بکنین…

۱-پاپیشون
مرغ‌ها تا وقتی پاپیشون می‌کردن، حال و روزشون بهتر بود. خواستن ما رو سر تخم‌مون بنشونن، گفتن «مرغی که پاپیشون می‌کنه، خاک روی سر خودش می‌ریزه!» خب بریزه. شما فضولین؟!
وقتی پاپیشون کنین، هم ورزش کردین، بدن‌تون میاد روی فرم، هم واسه خروس و گاو و خر و آدمیزاد گرد و خاک کردین، حساب کار میاد دست‌شون.

۲- غازپنداری
اگه مثل صاحاب‌تون باور کنین که مرغ همسایه غازه، خودتون رو ول نمی‌کنین که خیکی بشین. هر جور شده سعی می‌کنین که اگرم غاز نمی‌شین، ولی یه مرغ رو فرم باشین که کم نیارین!

۳-یه پا داشتن
صاحابم رفته بود سربازی، اونجا مجبورش می‌کردن، روی یه پا وایسه و بعدش پامرغی بره. اینجوری ورزیده شد، بدنش اومد روی فرم. می‌بینین تو رو خدا؟ ما خودمون که مرغیم چرا پامرغی نریم؟ اصلا مگه از قدیم نمی‌گفتن مرغ یه پا داره؟ چرا پیشینه پرافتخارمون رو فراموش کردیم؟
پامرغی برید و یه پا داشته باشین!

۴-روش تخمی
خانوم مرغی‌های عزیز
اگه هیکل‌تون رو ول کنین و چاق بشین، ازتون هزار تا توقع تخمی دارن. توقع دارن تخم دو زرده کنین. یا مثل گاوشون که دوقلو زایید، شما هم دوتخمی و سه تخمی بشین. دیگه این بدن فرم حالش می‌شه؟
همون تک‌تخمی بودن، کافیه!

۵-محتوا رو بریز اونور
دو تا آدمیزاد حرف‌های قلنبه سلنبه می‌زدن. یکی می‌گفت فرم چیه؟ بچسب به محتوا!
اون یکی می‌گفت: محتوا چیه؟ بچسب به فرم!
خانوم مرغی‌های عزیز! تا اونجا که من فهمیدم، فرمالیست‌ها بیشتر رو فرمن. پس بچسبید به فرم!
اگرم کسی ازتون درباره فرم‌گرایی نظر خواست فقط قدقد کنین!

۶-بال بال زدن
بعضی‌ها بال بال می‌زنن که یه چیزی بشن! اونم چی؟ خالی خالی! بدون بال!
ما که بال داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟!
بلندپروازی کنین و بال بال بزنین. خدا رو چه دیدی؟ شایدم یهو پرواز کردین! چه بهتر. ارزش افزوده است. اگر هم پرواز نکردین، عوضش گوشت تن‌تون می‌ریزه، بدن‌تون میاد روی فرم!

۷-روش مترویی
خانوم مرغی‌هایی که یه عمر توی لونه خوردن و خوابیدن و چاق و چله شده‌ان، خوردنی‌ان! مشتری میاد، چشمش اونا رو می‌گیره و می‌گه بخورمت!
غیرتی نشین! اگه خریدن‌تون تا خونه، از فرصت مترو استفاده کنین، له بشین.
مرغی بود خیکی. توی مترو بهش فشار اومد آب شد. خیلی‌ها بهشون فشار بیاد آب می‌شن! از فشار مفت و مجانی مترو استفاده کنین، آب شین؛ رو فرم باشین که خورده نشین!

۸-اینفرمیگرامی!
فکر کردین همه اونا که توی اینستاگرامن، خیلی رو فرمن؟! همه‌اش افکته! اصلا کی میاد ببینه هیکل‌تون چطوریه؟ یه افکت تیو اینستاگرام، کاری می‌کنه که دیگه کسی کامنت هم نذاره. همه دایرکت توی خصوصی!

خانوم مرغی های عزیز
سال کم تخمی و رو فرمی براتون آرزو می‌کنم.

مرغالیست

مجله خط‌خطی | شماره ۶۹ | ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۶

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *