اسطوره

چرا تمام نمی‌شوید، آقای شجریان؟!

آقای شجریان! سپاس که این همه آواز گذاشته‌اید که در نبود شما دست‌مان خالی نماند.
آقای شجریان! سپاس از این که وقتی زبان ما بند آمد، به جای ما حرف زدی و به جای ما خواندی و به جای ما غریدی. آقای شجریان سپاس که پشت ما در آمدی.

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

تمامی ندارد این داستانهای عجیب و اتفاق‌های مهیب ایران ما. شگفتی قدم به قدم از دوران اساطیری به زمانه‌ی عقل‌گرایی یا همین عصر گذار ایران ما پیش آمده‌است. انگار رستم‌ وسهراب، اسفندیار و کیکاوس...

نوستالژی متکثر جنگ

نوستالژی متکثر جنگ

ادبیات جنگ در جهان و نوع بومی ـ ایدئولوژیک آن در ایران با نام «ادبیات دفاع مقدس» یا «ادبیات پایداری»، اگر به تقسیم‌بندی‌های علمی و تئوریک وفادار باشیم، از تیره‌‌ی ادبیات اجتماعی محسوب می‌شود....

ناگهانی‌های فرهنگ

ناگهانی‌های فرهنگ

هر از چندگاهی دچار تب می‌شویم. گاهی سر و کله‌ی شخصی پیدا می‌شود که با پنجه انداختن به گریبان بزرگی ـ اعم از شخص، تفکر یا هر چیز دیگر ـ  می‌کوشد برای خود نامی...

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

گفت وگو با مهری بهفر مدت هاست منتظریم کسی بیاید و دستان پربصیرتش را بر متون کلاسیک و گنجینه های ما بکشد، اماهنوز کسی نیامده است و ما مدام به دنبال علت این خشک...

کسی شبیه فردوسی

کسی شبیه فردوسی

مهری بهفر و کلاس‌های «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «ادبیات معاصر» و «نقد ادبی» برای من و خیلی از دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا همان نقشی را داشت که ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌ی او...