خاتمی

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

شاهگوش، تلاشی است برای «بازگشت به قراردادهای طنز». با برآمدنش از دل رسانه‌ی جدید خانگی یادآوری می‌کند که طنز مترادف با سرگرمی نیست.

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

سیدمحمد و اکبرآقا و وزیرانم برای عملنکرد ۱۰۰ روزه‌ی دولت تشکر کردند و گفتند: همین که کاری نکردی، خیلی کار کردی! فهرستش را اینجا بخوانید + فال خاتمی برای دولت روحانی | چلچراغ | ۲۵ آبان ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۴

صندلی روزهای خداحافظی

صندلی روزهای خداحافظی

کسی از جایش به تکریم یا ارادت برنخاست و او سالن را ترک کرد. این اتفاقی بود که برای «جواد شمقدری» رییس سازمان سینمایی دولت دهم رخ داد. / درباره ساکنان قدیم وزارتخانه‌ی فرهنگ

آقای رییس! لطفا به خودت بخند!

آقای رییس! لطفا به خودت بخند!

نامه‌ای به رییس دولت دهم: هشت سال در برابر همه‌ی نقدها، پاسخ شما یا نیشخند بود، یا پوزخند، یا خنده‌های دیگر. هر چه بود پذیرشِ نقد و «خندیدن به خود» نبود. خنده‌ی بی‌غل و غش نبود.