همسر

ازدواج، بهانه‌شان بود!

ازدواج، بهانه‌شان بود!

از بس سن ازدواج بالا رفته، دیروز دلواپسی جلو پیرمرد و پیرزنی را گرفته بود و از آنها پرسید: نسبت‌تون با هم چیه؟!