تقلب

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۵ | عصاره این جمله‌‌های قشنگ را جمع‌ کنیم، آن را هم زده، سپس بعنوان تیم ملی یا کتاب ملی بفرستیم به آکادمی نوبل. آنوقت اگر جگر شیر دارند جایزه را ندهند به ما.

مثل آب خوردن بورسیه شوید!

مثل آب خوردن بورسیه شوید!

با استعمال این دستورالعمل‌ها همه دکتر می‌شویم خیلی باکلاس. کشور ما در دنیا تنها کشوری می‌شود که کسی در آن زیر دکترا مدرک ندارد، مگر یک عده ستاره‌دار!