اجنه

مثل آب خوردن بورسیه شوید!

مثل آب خوردن بورسیه شوید!

با استعمال این دستورالعمل‌ها همه دکتر می‌شویم خیلی باکلاس. کشور ما در دنیا تنها کشوری می‌شود که کسی در آن زیر دکترا مدرک ندارد، مگر یک عده ستاره‌دار!